Polityka jakości

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
NDT Reports Sp. z o.o.

 

Celem działania firmy NDT Reports jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie badań nieniszczących. Swoją działalność opieramy na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju poprzez świadome i ukształtowane relacje wyników firmy a spełnianiem wymagań klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zachowanie bezstronności, obiektywności oraz poufności w zakresie prowadzonej działalności.

Dostarczane przez nas usługi są wykonywane terminowo, bezpiecznie, spełniając wymagania i potrzeby naszych klientów, wymagania przepisów prawnych i norm jakości. Zapewniamy fachową obsługę na każdym kroku naszej działalności, tak, aby być wiarygodnym partnerem biznesowym dla naszych Klientów.

Funkcjonujący w firmie Zintegrowany System Zarządzania zapewnia właściwą realizację wszystkich procesów mających wpływ na jakość oferowanych usług.

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2017 kładąc nacisk na jego efektywność́ i analizę̨.
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu podnoszenia jego skuteczności i zwiększeniu konkurencyjności oraz stabilności finansowej firmy.
 • Spełnianie wymagań przepisów prawnych i innych wymogów formalnych dotyczących działalności firmy.
 • Dostosowywanie organizacji do zmieniającej się̨ sytuacji rynkowej oraz rosnących oczekiwań́ ze strony interesariuszy.
 • Stałe doskonalenie poziomu świadczonych usług poprzez wykorzystanie ocen i opinii naszych klientów.
 • Utrzymywanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami ukierunkowanych na rozpoznawanie ich potrzeb.
 • Zapewnienie właściwych zasobów i infrastruktury.
 • Współpracę z dostawcami i podwykonawcami gwarantującymi najwyższą jakość.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i określenie kompetencji personelu, tak, aby świadczone usługi były realizowane w sposób świadomy i odpowiedzialny.
 • Uwzględnianie roli całego personelu oraz angażowanie ich do realizacji działań́ na rzecz podnoszenia jakości usług.
 • Stosowanie określonych, udokumentowanych i zwalidowanych metod badawczych.
 • Realizację usług w sposób bezstronny i niezależny stosując takie same procedury wobec wszystkich klientów.
 • Zapewnienie niezależności Laboratorium od komercyjnych, handlowych, finansowych lub innych nacisków mającym wpływ na rzetelność i jakość przeprowadzonych badań.
 • Nieujawnianie osobom nieuprawnionym informacji pozyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej.
 • Nieangażowanie się pracowników w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do ich bezstronności, rzetelności i poufności podczas badań realizowanych w Laboratorium, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.
 • Identyfikowanie wszelkie zagrożenia bezstronności oraz konflikty interesów i podejmuje odpowiednie działania w celu eliminacji lub minimalizacji zagrożeń,
  Ciągłe zaangażowanie przywództwa.

 

Zarząd ustanawia Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, iż jest zakomunikowana, zrozumiała i dostępna oraz zapewniono środki, aby personel NDT Reports Sp. z o.o. mógł w pełni angażować się w jej realizację oraz w osiąganie wyznaczonych celów.

NDT Reports Sp. z o.o.

ul. Pomorska 35
70-812 Szczecin

+48 797 060 999

+48 504 810 311

Śledź nas na:

NDT Reports

Oferta
Certyfikaty
Realizacje
Aktualności
O firmie
Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych
Praca

Badania nieniszczące

VT Badania wizualne
PT Badania penetracyjne
MT Badania magnetyczno-proszkowe
UT Badania ultradźwiękowe
RT Badania radiograficzne
ET Badania prądami wirowymi
HT Pomiar twardości