Badania wizualne są podstawowym sposobem kontroli różnego rodzaju konstrukcji i polegają na oględzinach wzrokowych badanej powierzchni. Metoda wizualna najczęściej stosowana jest w połączeniu z inną metodą badań nieniszczących, traktowana jako badanie wstępne. Dzięki tej metodzie można określić i ocenić niezgodności występujące na powierzchni badanego obiektu. Badania wizualne możemy wykorzystać na etapie przygotowania elementu w procesie produkcyjnym, sprawdzaniu jakości w trakcie wytwarzania oraz do badania gotowych wyrobów.