Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż audyt przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji, który odbył się w dniach 05-06.08.2020 zakończył się sukcesem dla NDT Reports. Uzyskaliśmy akredytację laboratorium badawczego potwierdzoną certyfikatem nr AB 1753. Polskie Centrum Akredytacji PCA jest jedyną uprawnioną jednostką w Polsce, która jest upoważniona do przeprowadzania oceny akredytacyjnej laboratoriów na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Co oznacza posiadanie akredytacji dla naszego laboratorium?

  • potwierdzenie biegłości do wykonywania badań

Co oznacza dla naszych Klientów?

  • ułatwienie wyboru wiarygodnego dostawcy usług.

Zapraszamy do współpracy: info@ndtreports.eu