W dniu 07.08.2018 roku w siedzibie Firmy NDT Reports Sp. z o.o. Sp. k. odbył się audyt pod nadzorem DNV GL – światowego towarzystwa klasyfikacyjnego w branży morskiej.

Celem audytu było odświeżenie uprawnień do wykonywania badań nieniszczących NDT na projektach klasyfikacyjnych zgodnie z Programem Klasy DNVGL-CP-0484.

Audyt został zakończony wynikiem pozytywnym. Uzyskaliśmy certyfikat ważny do września 2021 roku.