NDT Reports przeprowadziło pierwsze badania metodą prądów wirowych dla jednego z regionalnych klientów. Szybka i precyzyjna ocena stanu technicznego badanego materiału zyskała uznanie klienta.

Czekamy na kolejne zlecenia badań ET.