W dniu 24.05.2018 roku w siedzibie Firmy NDT Reports Sp. z o.o. Sp. k. przeprowadzono audyt w nadzorze przez TUV Rheinland. Celem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami zaktualizowanej normy ISO 9001:2015.

Audyt został zakończony wynikiem pozytywnym. Uzyskaliśmy certyfikat ważny do czerwca 2021 roku.