Już po raz kolejny, możemy się pochwalić podniesieniem kwalifikacji naszego personelu o uprawnienia do wykonywania badań metodą UT. Inspektor – Paweł, odbył szkolenie oraz pozytywnie zdał egzamin w renomowanej jednostce certyfikacyjnej.

Cieszymy się niezmiernie, gdyż metoda UT jest bardzo dobrze notowaną techniką badań, w wachlarzu naszych usług NDT. Gratulujemy.