Wraz z rozwojem firmy i coraz większymi oczekiwaniami naszych klientów zdecydowaliśmy się na poszerzenie kompetencji naszego personelu o kolejne techniki badań. Nasz Inspektor ukończył szkolenie i pozytywnie zdał egzamin z technologii Phased Array oraz TOFD.

Technologia Phased Array jest wykorzystywana do specjalistycznych pomiarów związanych z określeniem pęknięć, rozwarstwień i zniszczeń korozyjnych w elementach o skomplikowanych kształcie. Natomiast metoda TOFD (Time-Of-Flight-Diffraction) jest nowatorskim rozwiązaniem polegającym na wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji fal ultradźwiękowych do wykrywania i oceny wad materiałów. Dzięki komputerowej rejestracji danych pomiarowych metoda TOFD umożliwia pełny zapis i dokumentację wyników badania do ich późniejszej analizy oraz weryfikacji.