Gratulujemy Inspektorowi NDT Reports, który pomyślnie przeszedł przez procedurę przedłużenia ważności certyfikatu. Tym samym zdał egzamin recertyfikujący w metodzie VT2 i utrzymał swoje uprawnienia.